Disclaimer

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de Danone Activia website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor de alle sites van Danone Nederland B.V. Door contact te leggen en te behouden met de Danone website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Danone Nederland B.V. kan op elk tijdstip deze algemene voorwaarden herzien door ze te actualiseren. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om u op de hoogte te stellen van deze herzieningen.

Beelden van mensen en getekende figuren die op de site getoond worden, zijn ofwel eigendom van Danone Nederland B.V. ofwel worden gebruikt met toestemming van derden aan Danone Nederland B.V. Het gebruik van deze beelden door derden is verboden, tenzij het specifiek toegestaan wordt door deze algemene voorwaarden of door specifieke toestemming die elders op de site gegeven wordt. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden kan een schending zijn van de wetten op auteursrecht, handelsmerk, privacy en openbaarheid, alsook van communicatiereglementen en – wetten. De Danone website en alle hierop getoonde informatie, beelden, merken, logo’s, iconen, diensten en producten met betrekking tot Danone Nederland B.V. (gezamenlijk hierna te noemen: ‘de Informatie’) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van Danone website bekende gegevens. Danone Nederland B.V. doet er alles aan om accurate en actuele informatie op de site te verschaffen. Danone Nederland B.V. kan dit niet garanderen, en aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch de vraag of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Danone Nederland B.V. of zijn licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of te verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van en surfen op de site gebeurt op eigen risico. Danone Nederland B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en gebruiken van de Danone website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Danone website. Danone Nederland B.V. kan verder niet garanderen dat de Danone website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Danone Nederland B.V. is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade die virussen kunnen veroorzaken aan uw computeruitrusting of andere eigendommen en die te wijten is aan uw toegang tot, gebruik van of surfen op de site of aan het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, beelden en video- of audiomateriaal van de site.
Danone Nederland B.V. behoudt zich te allen tijde aan het recht voor om de Danone website te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel op te heffen.

Links

De Danone website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze websites kan Danone Nederland B.V. geen verantwoordelijkheid dragen.

Copyright © Danone Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.